logo

Từ điển tiếng Việt giải nghĩa từ bệnh tưởng là: “trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải”. Theo em, nhân vật “tôi” trong truyện Cái kính

Câu hỏi: Từ điển tiếng Việt giải nghĩa từ bệnh tưởng là: “trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải”. Theo em, nhân vật “tôi” trong truyện Cái kính có mắc bệnh tưởng hay không? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 12 dòng) giải thích vì sao.

Trả lời:

Theo em, nhân vật tôi trong truyện cái kính có bị mắc bệnh tưởng. Mắt của “tôi” bình thường nhưng lại cứ muốn đeo kính giả danh tri thức. Lần đầu tiên đi khám, bác sĩ bảo anh bị cận, cho anh đeo kính cận nhưng anh ta bị buồn nôn nên từ đó anh cứ nghĩ mắt mình chắc chắn có vẫn đề. Anh đi tìm bao nhiêu bác sĩ nhưng đều là bác sĩ không có tâm kể cả đi du học về hay làm nhà nước, nên mỗi lần đi khám về uống thuốc rồi đeo kính mới anh đều khốn khổ, lúc thì nhìn gần hóa xa, nhìn một thành hai, lúc lại chảy nước mắt liên tục,...Nhưng dù bị đủ loại triệu chứng như vậy, anh vẫn không chịu bỏ kính ra, không nghĩ đến mắt mình không bị làm sao cả mà vẫn nghĩ mắt mình có bệnh. Đây chính là bệnh tưởng

>>> Tham khảo: Soạn bài Cái kính lớp 8 trang 93, 97 Cánh Diều

icon-date
Xuất bản : 12/03/2023 - Cập nhật : 12/03/2023