logo

Theo em, truyện Cái kính nêu lên và châm biếm, phê phán điều gì? Điều đó có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay như thế nào?

Câu hỏi: Theo em, truyện Cái kính nêu lên và châm biếm, phê phán điều gì? Điều đó có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay như thế nào?

Trả lời:

- Theo em, truyện Cái kính nêu lên và châm biếm, phê phán tính ưa sĩ diện trong xã hội này. Trong truyện, nhân vật tôi vì muốn sĩ diện cho giống tri thức nên đi khám để cắt kính đeo. Các bác sĩ thì sĩ diện tỏ ra mình giỏi nên đều chê người trước nhưng rồi cũng khám sai cho nhân vật tôi

- Điều đó vẫn có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống hôm nay vì tính ưa sĩ diện vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trong xã hội. Không chỉ chính người ưa sĩ diện bị ảnh hưởng mà cả những người xung quanh người đó bị nữa. Ví dụ như nhiều lãnh đạo của một số cơ quan muốn được sĩ diện, có thành tích cao nên đã tạo áp lực lên các cấp dưới, đưa ra các quyết định sai lầm, nhanh chóng, ảnh hưởng tới uy tín cơ quan.

>>> Tham khảo: Soạn bài Cái kính lớp 8 trang 93, 97 Cánh Diều

icon-date
Xuất bản : 12/03/2023 - Cập nhật : 12/03/2023