logo

Tính chất nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? A. Tính dẻo. B. Độ cứng. C.

922 điểm

Ngọc Hân

Hóa học

Lớp 12

20đ

03:06:24 09-Jun-2023
Tính chất nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
A. Tính dẻo.
B. Độ cứng.
C. Tính dẫn điện.
D. Ánh kim.
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

Vương Diệp Chi

04:06:28 09-Jun-2023

Đáp án đúng là B. Độ cứng. Các electron tự do gây ra: Tính dẻo, tính dẫn điện, ánh kim. Không gây ra độ cứng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT