logo

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

922 điểm

Ngọc Hân

Hóa học

Lớp 12

20đ

03:06:10 09-Jun-2023
Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

Lương Phúc Kiên

04:06:23 09-Jun-2023

Đáp án đúng là B. 2. Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT