logo

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4? A. Fe. B. Ag. C. Mg. D. Zn.

760 điểm

Phạm Minh Tùng

Hóa học

Lớp 12

20đ

03:06:57 09-Jun-2023
Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4?
A. Fe.
B. Ag.
C. Mg.
D. Zn.
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

Vương Diệp Chi

04:06:08 09-Jun-2023

Đáp án đúng là B. Ag. Ag không phản ứng được với dung dịch CuSO4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT